ஜாக்டோ - ஜியோ பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்கள் விவரம்!!! - ASIRIYAR MALAR

Latest

Education News

26/01/2023

ஜாக்டோ - ஜியோ பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்கள் விவரம்!!!

 IMG_20230125_202804


ஜாக்டோ - ஜியோ பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்கள்

 jactto Geo List.pdf - Download here...

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459