13,331 தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமனம் - திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பற்றிய தெளிவான விளக்கம் - ASIRIYAR MALAR

Latest

Education News

03/07/2022

13,331 தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமனம் - திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பற்றிய தெளிவான விளக்கம்

 13,331 தற்காலிக ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நியமனம் செய்ய மேற்கொள்ள வேண்டிய திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்


முன்னுரிமை யாருக்கு?


தகுதிகள் என்ன?


எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?


எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்?


Watch And Share You Tube Video Link...

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459