பள்ளிக்கல்வித்துறை- கலந்தாய்வு - திருத்தப்பட்ட செயல்முறை ஆணைகள் நாள் :11.05.23 - ஆசிரியர் மலர்

Latest

12/05/2023

பள்ளிக்கல்வித்துறை- கலந்தாய்வு - திருத்தப்பட்ட செயல்முறை ஆணைகள் நாள் :11.05.23

 பள்ளிக்கல்வித்துறை- கலந்தாய்வு - திருத்தப்பட்ட செயல்முறை ஆணைகள் நாள் :11.05.23


*15.05.23 - மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல்


*16.05.23 - மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல்


Join Telegram

*17.05.23 - முதுகலை ஆசிரியர் மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல்


*18.05.23 - முதுகலை ஆசிரியர் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல்


*19.05.23 - உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல்


*20.05.23 - உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல்


*22.05.23 - பட்டதாரி ஆசிரியர்

 வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் 2023

மாவட்டத்திற்குள் பணி நிரவல்


*23.05.23 - உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி கலை,இசை, தையல்,இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல்


*24.05.23 - உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி கலை,இசை, தையல்,இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல்


*25.05.23 - பட்டதாரி ஆசிரியர் மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல்


*26.05.23 - பட்டதாரி ஆசிரியர் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல்

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459