4 மற்றும் 5ஆம் வகுப்பு வினாத்தாள்கள் வழங்குவது தொடர்பாக தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் ஆடியோ பதிவு!!! - ஆசிரியர் மலர்

Latest

24/09/2022

4 மற்றும் 5ஆம் வகுப்பு வினாத்தாள்கள் வழங்குவது தொடர்பாக தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் ஆடியோ பதிவு!!!

  4 மற்றும் 5ஆம் வகுப்பு வினாத்தாள்கள் வழங்குவது தொடர்பாக தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் - ஆடியோ ...

The Director of Elementary Education instructs the Chief Education Officers regarding the distribution of class 4 and 5 question papers - Audio


No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459