தேசிய நல்லாசிரியர் விருது, 2020 இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்தல் சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

தேசிய நல்லாசிரியர் விருது, 2020 இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்தல் சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள்பள்ளிக் கல்வி - விருது - தேசிய நல்லாசிரியர் விருது, 2020 விண்ணப்பங்களை இணையதளம் மூலம் 06.07.2020 க்குள் விண்ணப்பிக்க ஆசிரியர்களுக்கு தெரிவித்தல் விண்ணப்பித்தவர்கள் குறித்த தொகுப்பு அறிக்கை கோருவது - சார்ந்து அனுப்ப Joint Secretary.MHRD.Department of school Education Literacy) New Delhi,Lr.No.F1-10/2020-NAT. Dt.16.06.2020 தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் சென்னை
நக.எண். 24280/ஐ/20

No comments:

Post a comment