அகவிலைப்படி உயர்வு ரத்து,ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு ஊதியம் பறிப்பு, வருங்கால வைப்பு நிதி வட்டி குறைப்பு ஆகிய நடவடிக்கைகளுக்கு - தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி கடும் கண்டனம் - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

அகவிலைப்படி உயர்வு ரத்து,ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு ஊதியம் பறிப்பு, வருங்கால வைப்பு நிதி வட்டி குறைப்பு ஆகிய நடவடிக்கைகளுக்கு - தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி கடும் கண்டனம்