14.02.2024 ( புதன்கிழமை ) - வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு ( RL ) உண்டு - ஆசிரியர் மலர்

Latest

13/02/2024

14.02.2024 ( புதன்கிழமை ) - வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு ( RL ) உண்டு

 Restricted Leave Days ( RL / RH List 2024) - வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள் 2024

காரணம் - சாம்பல் புதன்

IMG_20240212_200001


No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459