புதிய வரி முறைக்கும் பழைய வரி முறைக்கும் எத்தனை முறை மாறலாம்? பழைய மற்றும் புதிய வருமான வரி முறைக்கு மாறுவதன் பலன் தொடருமா? - ஆசிரியர் மலர்

Latest

17/12/2023

புதிய வரி முறைக்கும் பழைய வரி முறைக்கும் எத்தனை முறை மாறலாம்? பழைய மற்றும் புதிய வருமான வரி முறைக்கு மாறுவதன் பலன் தொடருமா?

.com/

2023 பட்ஜெட் புதிய வருமான வரி முறையை வருமான வரி செலுத்துவோருக்கு இயல்புநிலை விருப்பமாக மாற்றியுள்ளது. எனவே, ஒரு நபர் பழைய வருமான வரி முறையைத் தேர்வு செய்கிறார் என்று குறிப்பிடாத வரை, திருத்தப்பட்ட புதிய வருமான வரி முறை பொருந்தும்.


 பல வரி செலுத்துவோர் கேட்கும் கேள்வி: பழைய மற்றும் புதிய வருமான வரி முறைக்கு மாறுவதன் பலன் தொடருமா?


ஆம், ஒரு தனிநபர் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் புதிய வரி முறைக்கும் பழைய வரி முறைக்கும் இடையில் மாறலாம். இருப்பினும், 


புதிய மற்றும் பழைய வரி விதிகளுக்கு இடையில் மாறுவதற்கான வசதி, சம்பள வருமானம் மற்றும் வணிக வருமானம் இல்லாத நபர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.


"பழைய மற்றும் புதிய வரி முறைக்கு இடையே மாறுதல் விருப்பம் உள்ளது, ஆனால் பட்ஜெட்டில் முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்களுடன், இயல்புநிலை விருப்பம் புரட்டப்பட்டது," என்கிறார் டெலாய்ட் இந்தியாவின் பங்குதாரர் சரஸ்வதி கஸ்தூரிரங்கன். "பழைய மற்றும் புதிய வரி முறைக்கு இடையில் மாறுவது வணிகம் அல்லது தொழிலில் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அவர்கள் வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே மாற முடியும். நடப்பு நிதியாண்டின் 24ஆம் ஆண்டு முதல் புதிய வரி விதிப்பு என்பது வரி செலுத்துவோருக்கு இயல்புநிலை விருப்பமாக இருக்கும். உரிய தேதிக்குள் வரிக் கணக்கை தாக்கல் செய்யும் பழைய வரி முறையை அவர்கள் தேர்வு செய்யலாம். சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாறுவதற்கான விருப்பம் தொடரும். இருப்பினும், வணிகம் அல்லது தொழில் வருமானம் உள்ளவர்கள், வழக்கமான வரி விதிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, ஒருமுறை மட்டுமே வெளியே செல்ல விருப்பம் இருக்கும்.
வருமான வரிக் கணக்கை (ITR) தாக்கல் செய்யும் போது பழைய வரி முறையைத் தேர்வுசெய்ய விரும்பினால், நிலுவைத் தேதியில் அல்லது அதற்கு முன் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். தாமதமாக ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யப்பட்டால், வருமான வரி பாக்கிகளை கணக்கிட புதிய வரி முறை பயன்படுத்தப்படும்
சம்பளம் பெறும் தனிநபர், வரி விதிப்பை முதலாளிக்குக் குறிப்பிடவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்?
ஏப்ரல் 1, 2023 முதல், சம்பளம் பெறும் தனிநபர் தனக்கு விருப்பமான வருமான வரி முறையைக் குறிப்பிடவில்லை எனில், அவர்களின் பணியளிப்பவர் இயல்பாகவே புதிய வரி முறையின் அடிப்படையில் சம்பள வருமானத்தின் மீதான வரிகளைக் கழிப்பார். ஒரு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியை (within the same year) நிதியாண்டுக்குள் மாற்ற முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

ITR-v முதலாளியை தாக்கல் செய்யும் போது வெவ்வேறு வருமான வரி

TEACHERS NEWS
முறையை நீங்கள் தேர்வு செய்ய முடியுமா?


வருமான வரிச் சட்டங்கள் ஒரு தனிநபருக்கு எந்த வருமான வரி ஆட்சியைத் தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கின்றன என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் , முதலாளியிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, உங்கள் முதலாளியுடன் புதிய வரி முறையைத் தேர்வுசெய்தால், உங்கள் ஐடிஆரை முடிக்கும்போது பழைய வரி முறையைத் தேர்வுசெய்யலாம். உங்கள் ஐடிஆர் ஜூலை 31 அல்லது அதற்கு முன் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.


ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு ஆட்சிகளுக்கு இடையில் யாரால் மாற முடியாது?


வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி, வணிக வருமானம் கொண்ட தனிப்பட்ட வரி செலுத்துவோர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பழைய வரி முறைக்கும் புதிய வரி முறைக்கும் இடையே தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. தனிப்பட்ட வரி செலுத்துவோர் மற்றும் வணிக வருமானம் கொண்ட HUFகள் புதிய வருமான வரி முறையைத் தேர்வு செய்யலாம். இருப்பினும்,


அவர்கள் தேர்வு செய்தவுடன், பழைய வரிக் கட்டமைப்பிற்கு திரும்ப ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே வாய்ப்பு கிடைக்கும். எதிர்காலத்தில் புதிய வருமான வரி முறையை அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது.


thanks news and read english below link 👇

CLICK TO READ ENGLISH VERSON


CLICK TO DOWNLOAD XL SOFTWARE  AUTOMATIC  ENGLISH

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459