எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பு 4 & 5 ஆகஸ்ட் மாத வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) Module 4,5 & 6 Enabled - ஆசிரியர் மலர்

Latest

03/08/2023

எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பு 4 & 5 ஆகஸ்ட் மாத வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) Module 4,5 & 6 Enabled

 எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பு 4 & 5 ஆகஸ்ட் மாத வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) Module 4,5 & 6 Enabled


🌼  வகுப்பு ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தி முடிப்பதற்கு ஏற்ப அதற்கான கட்டகத்தினை (Module) ஆகஸ்ட் மாத இறுதிக்குள் உங்களது வசதிக்கு ஏற்றவாறு மேற்கொள்ளலாம்.

https://youtu.be/iQ90fWMJyOQ

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459