ஆசிரியர்கள் TNSED SCHOOLS செயலி வழியாகவே விடுப்பிற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வழிமுறை!!! - ஆசிரியர் மலர்

Latest

27/06/2023

ஆசிரியர்கள் TNSED SCHOOLS செயலி வழியாகவே விடுப்பிற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வழிமுறை!!!

 https://youtu.be/RFbaSy8Kls0


🌺 ஆசிரியர்கள் TNSED SCHOOLS செயலி வழியாகவே விடுப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்


Join Telegram


🪷 ஆசிரியர்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும் விடுப்பிற்கு (CL,RL,ML & OTHER LEAVES) விண்ணப்பிப்பதற்கான வழிமுறை ..


https://youtu.be/RFbaSy8Kls0

_______

🪷 தலைமை ஆசிரியர்கள் தங்களது பள்ளி ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பித்த விடுப்பினை SANCTION செய்வதற்கான வழிமுறை 

https://youtu.be/RFbaSy8Kls0?t=205


No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459