உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான தலைமைப் பண்பு பயிற்சி - முதன்மைக் கருத்தாளர்களுக்கான (RP) அறிமுகப் பயிற்சி நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - ASIRIYAR MALAR

Latest

Education News

11/01/2023

உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான தலைமைப் பண்பு பயிற்சி - முதன்மைக் கருத்தாளர்களுக்கான (RP) அறிமுகப் பயிற்சி நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

 IMG_20230110_183835


உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான தலைமைப் பண்பு பயிற்சி - முதன்மைக் கருத்தாளர்களுக்கான (RP) அறிமுகப் பயிற்சி 27.01.2023 & 28.01.2023 ஆகிய நாட்களில் மதுரையில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

CoSE - HS HM RP Orientation - Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459