புதிய குடியிருப்புப் பள்ளிகள் மற்றும் தனியே தங்கும் விடுதிகள் தொடங்குவது சார்ந்த spd proceedings - ஆசிரியர் மலர்

Latest

28/12/2022

புதிய குடியிருப்புப் பள்ளிகள் மற்றும் தனியே தங்கும் விடுதிகள் தொடங்குவது சார்ந்த spd proceedings


 2023-24ஆம் ஆண்டில் புதிய குடியிருப்புப் பள்ளிகள் (Residential Schools) மற்றும் தனியே தங்கும் விடுதிகள் திறப்பதற்கான முன்மொழிவுகள் அனுப்பக் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு

Proposal for New RS 2023-24.pdf - Download here..

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459