ந.க.எண். 043443/பிடி1/இ2/2022 நாள் 28.12.2022 அனைத்து வகை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் பணிப்பதிவேடு பராமரித்தல் சார்ந்த தொடக்கக்கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள் - ஆசிரியர் மலர்

Latest

28/12/2022

ந.க.எண். 043443/பிடி1/இ2/2022 நாள் 28.12.2022 அனைத்து வகை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் பணிப்பதிவேடு பராமரித்தல் சார்ந்த தொடக்கக்கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459