தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம்! - ஆசிரியர் மலர்

Latest

04/09/2022

தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம்!

 தனியார் பள்ளிகள் நேரடியாக பங்கேற்று ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்கிறார்கள்


WANTED TEACHERS Tamil, English, Physics, Chemistry, Maths, Botany, Zoology, Comp.Sci., Commerce, Economics, Accountancy, History, Business Maths, Hindi, Abacus,

Music, Yoga, Physical Education, D.T.Ed., B.E.,

M.Sc., B.Sc., MA., B.A., M.Com., B.Com., MCA,

BCA, D.T.Ed., M.Tech., B.Tech with B.Ed.,
or without B.Ed., 

Montessori (Experience / Fresher) 

இடம் : 
VELALAR VIDYALAYAA SENIOR SEC SCHOOL

MARUTHI NAGAR,THINDAL, ERODE

நாள் : 04.09.2022 SUNDAY 

நேரம் : 9.00 am - 4.00pm

94425 68675,97888 29179

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459