தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் 2005 - நகலுக்கான கட்டணத்தை ஒரே அரசு கணக்கு தலைப்பின் கீழ் செலுத்துதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!! - ஆசிரியர் மலர்

Latest

Join Telegram

31/05/2022

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் 2005 - நகலுக்கான கட்டணத்தை ஒரே அரசு கணக்கு தலைப்பின் கீழ் செலுத்துதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் 2005 - நகலுக்கான கட்டணத்தை ஒரே அரசு கணக்கு தலைப்பின் கீழ் செலுத்துதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459