11 மற்றும் 12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அகமதிப்பீட்டிற்கான மதிப்பெண்களை (Internal marks) இணையதளம் மூலம் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்த அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - ஆசிரியர் மலர்

Latest

01/04/2022

11 மற்றும் 12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அகமதிப்பீட்டிற்கான மதிப்பெண்களை (Internal marks) இணையதளம் மூலம் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்த அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

11 மற்றும் 12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அகமதிப்பீட்டிற்கான மதிப்பெண்களை (Internal marks) இணையதளம் மூலம் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்த அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459