10-ஆம் வகுப்பு அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடப்பகுதி புத்தக வினாக்களின் தொகுப்பு ( Tamil & English Medium ) - ஆசிரியர் மலர்

Latest

06/04/2022

10-ஆம் வகுப்பு அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடப்பகுதி புத்தக வினாக்களின் தொகுப்பு ( Tamil & English Medium )

10-ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பொதுத் தேர்வுக்குறிய 20 பாடங்களின் புத்தக வினாக்களின் தொகுப்பு (குறைக்கப்பட்ட பாடப்பகுதி ) 

10th Science - Book Question Collection TM -👇🏻👇🏻👇🏻 Click here to download Tamil medium

10th Science - Book Question Collection EM -👇🏻👇🏻👇🏻 Click here to download English medium

தேவைப்படும் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

நன்றி

தயாரிப்பு

A. யோவான் பீட்டர் பட்டதாரி ஆசிரியர் புனித வளனார் கல்லூரி மேல்நிலைப்பள்ளி திருச்சி

Cell:9786451463

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459