தொடக்கநிலை முதல் மேல்நிலை வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர் செயல்திறன் மதிப்பீடு (PINDICS - Performance Indicators) - மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள் - ஆசிரியர் மலர்

Latest

Join Telegram

29/03/2022

தொடக்கநிலை முதல் மேல்நிலை வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர் செயல்திறன் மதிப்பீடு (PINDICS - Performance Indicators) - மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்

தொடக்கநிலை முதல் மேல்நிலை வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர் செயல்திறன் மதிப்பீடு (PINDICS - Performance Indicators) - மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள் 


(Teacher Performance Assessment for All Teachers From Elementary to Higher Secondary - Proceedings of the State Project Director) R.C.No.: 2171/ C2/ PINDICS/ SS/ 2021, Dated: 24-03-22

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459