ஆசிரியர் செயல் திறன் சுய மதிப்பீடு 2021 - 2022 | மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள். - ஆசிரியர் மலர்

Latest

Join Telegram

29/03/2022

ஆசிரியர் செயல் திறன் சுய மதிப்பீடு 2021 - 2022 | மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வியின் கீழ் , PAB Minutes -ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி , 2021-2022 ஆம் கல்வி ஆண்டில் , Quality தலைப்பின்கீழ் , மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வி வழங்குவதை உறுதி செய்யும் பொருட்டு அனைத்து ஆசிரியர்களும் , சுயமதிப்பீடு செய்து தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள ஆசிரியர் செயல் திறன் மதிப்பீடு ( Performance Idicators ) என்ற செயல்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.


இது தொடர்பான முழுமையான விவரம் :

Letter to Districts reg Performance Indicators for the year 2021-22 - Spd ProceedingsNo comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459