10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கும் மையங்களின் விவரம் : - ஆசிரியர் மலர்

Latest

14/03/2022

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கும் மையங்களின் விவரம் :

தனித் தேர்வர்கள்:

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் இந்த மையங்களில், ஞாயிற்று கிழமை நீங்கலாக நேரில் சென்று விண்ணப்பித்துக்கொள்ளலாம்.
Private Students Application Centres List - Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459