அனைத்து அரசு தொடக்க/நடுநிலை/உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளிகள் SMC/SMDC பற்றிய பூர்த்தி செய்யவேண்டிய Online Entry Google Sheet - Direct Link - ஆசிரியர் மலர்

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

அனைத்து அரசு தொடக்க/நடுநிலை/உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளிகள் SMC/SMDC பற்றிய பூர்த்தி செய்யவேண்டிய Online Entry Google Sheet - Direct Link

 districts for entering the SMC & SMDC members details.

a%2B50

அனைத்து அரசு தொடக்க/நடுநிலை/உயர்நிலை மேல்நிலைப் பள்ளிகள் பள்ளி மேலாண்மைக்குழு பற்றிய பூர்த்தி செய்யவேண்டிய google படிவம்


பள்ளி மேலாண்மைக்குழு விலுள்ள தலைவி துணைத் தலைவி மற்றும் ஆசிரியர் உறுப்பினர்களுக்கு email id கட்டாயம் பூர்த்திசெய்ய வேண்டும்


The creation of email-IDs is the responsibility of the HM.

Kindly update it before Wednesday (18.08.2021)


FORM பூர்த்தி செய்ய - 

Click Here - SMC/SMDC - Online Entry Google Sheet - Direct Link

No comments:

Post a Comment