பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் / கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கும் பட்டங்களுக்கு இணைத்தன்மை (Equivalence) வழங்கி உயர் கல்வித் துறை அரசாணை வெளியீடு - நாள்: 15.12.2020 - ஆசிரியர் மலர்

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் / கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கும் பட்டங்களுக்கு இணைத்தன்மை (Equivalence) வழங்கி உயர் கல்வித் துறை அரசாணை வெளியீடு - நாள்: 15.12.2020

 IMG_20201220_070753 

ORDER :

 In the letter second read above , the Chairperson , Equivalence Committee / Principal Secretary to Government , Higher Education Department has forwarded the resolutions passed by the 4th Equivalence Committee held on 28.11.2020 under the Chairmanship of the Principal Secretary to Government , Higher Education Department , on the equivalence of Degrees offered by various Universities / Educational Institutions to the similar Degrees for the purpose of employment in Public Services and requested the Government to issue orders in the matter.


The Government , after careful consideration , approve the following resolutions passed in the 4th Equivalence Committee held on 28.11.2020 under the Chairmanship of the Principal Secretary to Government Higher Education Department and direct that the following Degrees offered by various Universities / Educational Institutions be equivalent to the similar degrees mentioned therein from the date of issuance of such degrees for the purpose of employment in Public Services nd also direct that no person shall be eligible for appointment to any service , class , category or grade or any post borne on the cadre thereof , unless he possesses such special qualifications and has passed such special tests as may be prescribed in that behalf in the special rules ; or possesses such other qualifications as have been declared to be higher than or equivalent to the said special qualifications or special tests , by the Government in consultation with the Committee constituted in the Government Order first read above and by the Government or by the appointing authority with the approval of the Government in other cases : 


GO NO : 185 , DATE : 15.12.2020 - Download here...

No comments:

Post a Comment