2% ஒதுக்கீட்டில் நியமனம் செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை செய்வதற்கான கருத்துருக்கள் அனுப்ப பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு. - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

2% ஒதுக்கீட்டில் நியமனம் செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை செய்வதற்கான கருத்துருக்கள் அனுப்ப பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

 பள்ளிக் கல்வி - மேல்நிலைக் கல்வி பணி - அமைச்சுப் பணியிலிருந்து 2% ஒதுக்கீட்டில் முதுகலை ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கியது - 2011 முதல் 2014 ஆம் ஆண்டு வரை நியமனம் செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை செய்வதற்கான கருத்துருக்கள் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்... (பணிவரன்முறை படிவம் மற்றும் இணைக்கவேண்டிய சான்றிதழ்கள் பட்டியலுடன்)

 

Click here to Download Joint Director Proceedings & Regularisation Format...

No comments:

Post a Comment