பள்ளிக் கல்வி - ஆசிரியர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் நடைபெறும் நிதிசார் கல்வியறிவு திட்டத்திற்கான பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள தயார்நிலையில் இருக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு! - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

பள்ளிக் கல்வி - ஆசிரியர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் நடைபெறும் நிதிசார் கல்வியறிவு திட்டத்திற்கான பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள தயார்நிலையில் இருக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!Reserve Bank of India has been taking consistent efforts for disseminating financial education to Students . The field level Financial Literacy camps for the targeted audience were being organised in the schools throughout the State through Financial Literacy Counsellors , bank branches and RBI officials till February 2020 in coordination with all stakeholders.

 Moreover , it is informed that the prevailing lockdown on account of the COVID 19 pandemic has resulted in disruption in conducting conventional Financial Literacy camps for students and they propose to organise online Financial Literacy ( FL ) programme for School Teachers who in turn will be able to disseminate the Financial Education to their students. 

These online programme will be organised through Lead District Managers and Financial Literacy Counsellors in the district / block levels . All the Chief Educational Officers are requested to contact Lead District Managers and Financial Literacy Counsellors in organising online Financial Literacy

No comments:

Post a comment