நிரந்தரபணியிடத்திற்கு ஆசிரியர்கள் தேவை - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

நிரந்தரபணியிடத்திற்கு ஆசிரியர்கள் தேவை


அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அங்கீகரிக்கப்பட்டத் தனியார் பள்ளிகளின் ( வரன்முறைப்படுத்தும் ) சட்டம் விதிகள் 1973 அத்தியாயம் IV பிரிவு 18 ( 1b ) இன்படி பணியாளர் நியமனத்திற்கு அதிகாரம் பெற்ற பள்ளிக்குழுவிற்கு | Scheduled cast
( Arunthahiar on pre preferential basis ) பணியிடம் ஒன்று பணியாற்ற
இருபால் ஆசிரியர்களிடம் இருந்தும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப் படுகின்றன .

ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர்
பணியிடம் ஒன்று

No comments:

Post a comment