ந.க.எண்.1203/அ1/2020. நாள்:08.06.2020 இணையவழி வகுப்புகள் நடத்த கல்விக்கட்டணம் செலுத்த நிர்பந்தப்படுத்தும் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோருதல் சார்ந்த இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

ந.க.எண்.1203/அ1/2020. நாள்:08.06.2020 இணையவழி வகுப்புகள் நடத்த கல்விக்கட்டணம் செலுத்த நிர்பந்தப்படுத்தும் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோருதல் சார்ந்த இயக்குநர் செயல்முறைகள்No comments:

Post a comment