3296 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு தொடர் ஊதியக் கொடுப்பாணை வெளியீடு. - ஆசிரியர் மலர்

Latest

11/06/2024

3296 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு தொடர் ஊதியக் கொடுப்பாணை வெளியீடு.

 


IMG_20240611_144817

3296 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு (G.O.Ms.No.46, Date:01.03.2011 - KH தலைப்பு) 01.06.2024 முதல் 3 மாதங்களுக்கு தொடர் ஊதியக் கொடுப்பாணை!


BT. 2064+PET 344+J.A 344+Lab Asst. 544=3296 posts Pay Order

👇

Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459