மாணவர்களுக்கு உடல் ரீதியான தண்டனை வழங்கும் நேர்வுகளில் கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் - DSE & DEE இணைச் செயல்முறைகள்! - ஆசிரியர் மலர்

Latest

27/04/2024

மாணவர்களுக்கு உடல் ரீதியான தண்டனை வழங்கும் நேர்வுகளில் கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் - DSE & DEE இணைச் செயல்முறைகள்!

IMG_20240426_191639

Corporal punishment remains a prevalent issue in various settings , including schools , hostels , and even within families . Shockingly , studies indicate that a significant percentage of children experience physical abuse , often at the hands of those entrusted with their care . The urgent need for concerted efforts to address and eliminate such harmful practices.


 Under this circumstanceGuidelines for Elimination of Corporal Punishment in Schools issued :


Corporal Punishment in Schools - DSE & DEE Proceedings👇

Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459