வாக்களிப்பவர்களில் பிரச்னைக்குரிய 12 வகை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்... - ஆசிரியர் மலர்

Latest

10/04/2024

வாக்களிப்பவர்களில் பிரச்னைக்குரிய 12 வகை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்...

 IMG_20240410_115248


12 Types of Voters

* 49 M
* 49 O
* 49 P ( Tendered vote)
* Challenge vote
* 49 N 
* 49 MA ( Test Vote)
* Proxy Vote
* 49 O
* EDC போன்ற வாக்களிப்பவர்களில் பிரச்னைக்குரிய 12 வகை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்...👇

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459