அரசு அலுவலகங்கள் / பள்ளிகளில் e-Office நடைமுறைப்படுத்துதல் - தேவைப்படும் Computers / Printers / Scanners / Connectivity குறித்த விவரம் - அரசாணை வெளியீடு! - ஆசிரியர் மலர்

Latest

02/01/2024

அரசு அலுவலகங்கள் / பள்ளிகளில் e-Office நடைமுறைப்படுத்துதல் - தேவைப்படும் Computers / Printers / Scanners / Connectivity குறித்த விவரம் - அரசாணை வெளியீடு!

 IMG_20240102_075213

Information Technology and Department Tamil Nadu e - Governance Agency Hardware Guidelines for Implementation of - e - Office - Approved - Orders - Issued.

அரசு அலுவலகங்கள் / பள்ளிகளில் e-Office நடைமுறைப்படுத்துதல் - தேவைப்படும் Computers / Printers / Scanners / Connectivity குறித்த விவரம் -


அரசாணை வெளியீடு!

G.O.Ms.No.30 - Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459