அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு 2023 - 24 ஆம் ஆண்டுக்கான கற்பிப்பு மானியம் விடுவித்தல் மற்றும் அறிவுரைகள் குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - ஆசிரியர் மலர்

Latest

28/01/2024

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு 2023 - 24 ஆம் ஆண்டுக்கான கற்பிப்பு மானியம் விடுவித்தல் மற்றும் அறிவுரைகள் குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

IMG_20240128_171541

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு 2023 - 24 ஆம் ஆண்டுக்கான கற்பிப்பு மானியம் விடுவித்தல் மற்றும் அறிவுரைகள் குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


20223-2024 MG Pdf circular for all DEOs Proceedings - Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459