தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வுக்கு மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் தொடர்பாக DGE PROCEEDINGS - ஆசிரியர் மலர்

Latest

09/09/2023

தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வுக்கு மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் தொடர்பாக DGE PROCEEDINGS

 தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வுக்கு மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் தொடர்பாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

Join Telegram


DGE - TTSE Instructions - Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459