பள்ளி மேலாண்மை குழுக் கூட்டத் (SMC) தீர்மானங்களை ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தின கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கூட்டப் பொருளாக இணைத்திட அறிவுறுத்தல் - SPD Proceedings - ஆசிரியர் மலர்

Latest

Join Telegram

10/08/2023

பள்ளி மேலாண்மை குழுக் கூட்டத் (SMC) தீர்மானங்களை ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தின கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கூட்டப் பொருளாக இணைத்திட அறிவுறுத்தல் - SPD Proceedings

 பள்ளி மேலாண்மை குழுக் கூட்டத் (SMC) தீர்மானங்களை ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தின கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கூட்டப் பொருளாக இணைத்திட அறிவுறுத்தல் - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 1680/ A11/ ஒபக/ பமேகு/ 2023, நாள்: 08.08.2023

Join Telegram

SPD Proceedings - Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459