அரசு மாதிரிப் பள்ளிகளில் பணிபுரிய ஆசிரியர்களுக்கு மாற்றுப்பணி - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - ஆசிரியர் மலர்

Latest

10/08/2023

அரசு மாதிரிப் பள்ளிகளில் பணிபுரிய ஆசிரியர்களுக்கு மாற்றுப்பணி - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 அரசு மாதிரிப் பள்ளிகளில் பணிபுரிய 36 ஆசிரியர்களுக்கு மாற்றுப்பணி (Set 5 - For Deputation) நியமன ஆணை வழங்கி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 028328/ டபிள்யு2/ இ1/ 2023, நாள்: 08-08-2023

Join Telegram

Government model schools - Deputation - JD Proceedings - Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459