ஒய்வு பெருவோருக்கு IFHRMS-மென்பொருலுள்ள OPPAS முறையில் மட்டுமே E-SR-ன் இணைத்து அனுப்பவேண்டும் - கருவூல அலுவலர். - ஆசிரியர் மலர்

Latest

24/07/2023

ஒய்வு பெருவோருக்கு IFHRMS-மென்பொருலுள்ள OPPAS முறையில் மட்டுமே E-SR-ன் இணைத்து அனுப்பவேண்டும் - கருவூல அலுவலர்.

 8/23 முதல் ஒய்வு பெருவோருக்கு IFHRMS-மென்பொருலுள்ள OPPAS (online pension provident authorization system) முறையில் மட்டுமே E-SR-ன் இணைத்து அனுப்பவேண்டும் என்பதற்கான கருவூல அலுவலரின் கடிதம்...


No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459