கனவு ஆசிரியர் (Kanavu Aasiriyar) 2023 போட்டித்தேர்வு - நிலை 3-ல் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்களுக்கு பிறபணி வழங்க அறிவுறுத்துதல் - SCERT Proceedings - ஆசிரியர் மலர்

Latest

24/06/2023

கனவு ஆசிரியர் (Kanavu Aasiriyar) 2023 போட்டித்தேர்வு - நிலை 3-ல் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்களுக்கு பிறபணி வழங்க அறிவுறுத்துதல் - SCERT Proceedings

 IMG-20230331-WA0132

கனவு ஆசிரியர் (Kanavu Aasiriyar) 2023 போட்டித்தேர்வு - நிலை 3-ல் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்களுக்கு பிறபணி வழங்க அறிவுறுத்துதல் சார்பு - மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 002/இஇ-சிதி/ பிசி/ 2023, நாள்: 22-06-2023


SCERT Proceedings - Download here


No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459