இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விச் சட்டத்தின் கீழ் 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 மற்றும் 2025-2026 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கல்விக்காக மாநில அரசு செய்யும் செலவினம், வகுப்பு வாரியாக அரசிதழில் வெளியீடு!!! - ஆசிரியர் மலர்

Latest

23/06/2023

இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விச் சட்டத்தின் கீழ் 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 மற்றும் 2025-2026 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கல்விக்காக மாநில அரசு செய்யும் செலவினம், வகுப்பு வாரியாக அரசிதழில் வெளியீடு!!!

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459