உபரி ஆசிரியர்கள் பணிநிரவல் - திருத்தம் செய்த புதிய அரசாணை (G.O.Ms.No.12, Dated: 03-02-2022) - ஆசிரியர் மலர்

Latest

30/04/2023

உபரி ஆசிரியர்கள் பணிநிரவல் - திருத்தம் செய்த புதிய அரசாணை (G.O.Ms.No.12, Dated: 03-02-2022)


 

 ALL GOVT ORDERS  & PROCEEDINGS

உபரி ஆசிரியர்களை பணிநிரவல் செய்தல் - அரசாணையில் திருத்தம் செய்து புதிய அரசாணை (G.O.Ms.No.12, Dated: 03-02-2022) வெளியீடு 
(School Education - Announcement for the year 2021-2022 General Transfer Counselling Policy for Teachers working in Government / Panchayat Union / Municipal / Primary and Middle schools and Government/Municipal High / Higher Join TelegramSecondary Schools - Orders issued.


G.O.(Ms) No. 12 Dated: 03.02.2022) -

 Download here

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459