1 - 3ஆம் வகுப்புக்கான ஆண்டு இறுதி மதிப்பீட்டு தேர்வு ( SA ) - தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை - ஆசிரியர் மலர்

Latest

17/04/2023

1 - 3ஆம் வகுப்புக்கான ஆண்டு இறுதி மதிப்பீட்டு தேர்வு ( SA ) - தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை

 1 - 3ஆம் வகுப்புக்கான ஆண்டு இறுதி மதிப்பீட்டு தேர்வு ( SA ) - தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை. விரைவில் சரிசெய்யப்படும் EMIS Team தெரிவித்துள்ளது.

Dear teachers, the team is working on enabling the summative assessment. We will let you know when you an start. Apologies for the delay and thank you for your patience.

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459