தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் விடுப்பு விதிகள், நடத்தை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகள் - ஆசிரியர் மலர்

Latest

13/03/2023

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் விடுப்பு விதிகள், நடத்தை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகள்


 தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் விடுப்பு விதிகள், நடத்தை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகள்

* TAMIL NADU LEAVE RULES , 1933


* TAMIL NADU GOVT.SERVANTS CONDUCT RULES , 1973


* TAMIL NADU CIVIL SERVICES Discipline & Appeal ) Rules , 1955


Pdf file - Download here 

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459