ஆசிரியர்கள் TNSED schools Mobile App- யில் Leave Apply (CL , RL ,EL ,ML ) செய்தல்.. Leave history & Leave balance - ஐ பார்த்தல். 1/2 day CL பதிவு செயதல். - ஆசிரியர் மலர்

Latest

Join Telegram

01/02/2023

ஆசிரியர்கள் TNSED schools Mobile App- யில் Leave Apply (CL , RL ,EL ,ML ) செய்தல்.. Leave history & Leave balance - ஐ பார்த்தல். 1/2 day CL பதிவு செயதல்.

 


No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459