பணிக்காலத்திற்கு ஏற்ப மருத்துவ விடுப்பு விவரம். - ASIRIYAR MALAR

Latest

Education News

24/01/2023

பணிக்காலத்திற்கு ஏற்ப மருத்துவ விடுப்பு விவரம்.

 இவ்விடுப்பு மருத்துவக்காரணங்களுக்காக , பணிக்கால அடிப்படையில் 540 நாட்கள்வரை அனுமதிக்கப்படுகிறது.

( அரசாணை எண் . 1119 ப.நி.சீ.துறை , நாள் .28.09.1979 )No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459