2022-23 நிதியாண்டு - சம்பளத்திலிருந்து வருமான வரி பிடித்தம் செய்தல் - வரிவிலக்கு பெறும் பிரிவுகள் மற்றும் தொகை - முழு விவரம் - நிதித்துறை சுற்றறிக்கை எண். 24/2022 - ஆசிரியர் மலர்

Latest

11/12/2022

2022-23 நிதியாண்டு - சம்பளத்திலிருந்து வருமான வரி பிடித்தம் செய்தல் - வரிவிலக்கு பெறும் பிரிவுகள் மற்றும் தொகை - முழு விவரம் - நிதித்துறை சுற்றறிக்கை எண். 24/2022

 IMG_20221211_121923

2022-23 நிதியாண்டு -  சம்பளத்திலிருந்து வருமான வரி பிடித்தம் செய்தல் - வரிவிலக்கு பெறும் பிரிவுகள் மற்றும் தொகை - முழு விவரம் - நிதித்துறை சுற்றறிக்கை எண். 24/2022

 IncomeTax-on-Salaries-Circular-24-2022 | Download here...

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459