பள்ளி நிகழ்வுகள் புகைப்படங்கள் Emis தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் வழிமுறை: School event , Staff event , Students event- ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள் - ஆசிரியர் மலர்

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459

 

15/11/2022

பள்ளி நிகழ்வுகள் புகைப்படங்கள் Emis தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் வழிமுறை: School event , Staff event , Students event- ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள்

 தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் வழிமுறை:


Emis - 

school login-

school-

school pictures-

event-

year-

student event- 

children's day - 

upload images

School event ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள்:

👇👇👇👇👇👇👇👇

1. Independence day

2. Republic day

3.Annual day

4.Sports day

5. கல்வி வளர்ச்சி நாள்

6.Sports meet

7.awareness programs

8.field trip

9.movie screening

10. Carrier guidance


Staff event ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள்:

👇👇👇👇👇👇👇👇

1.Teachers day

2. CRC training

3. எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி

4.கற்றலில் மேம்பாடு

5.கற்றலில் இனிமை

6. ICT training

7.safety training

8. IED training


Students event ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள்:

👇👇👇👇👇👇👇👇

1. Children's day

2. Competition

3.NCC

4.NSS

5.JRC

6.SCOUT

7.ECO CLUB


பதிவு செய்யும் எளிய வழிமுறை -Click here

பள்ளி நிகழ்வுகளை பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment