2023-2024ஆம் கல்வியாண்டில் 4 மற்றும் 5-ம் வகுப்புகளுக்கான கற்பித்தல் நடைமுறைகள் மாற்றம் சார்ந்த கூட்டம் - SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள். - ஆசிரியர் மலர்

Latest

12/08/2022

2023-2024ஆம் கல்வியாண்டில் 4 மற்றும் 5-ம் வகுப்புகளுக்கான கற்பித்தல் நடைமுறைகள் மாற்றம் சார்ந்த கூட்டம் - SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

2023-2024ஆம் கல்வியாண்டில் 4 மற்றும் 5-ம் வகுப்புகளுக்கான கற்பித்தல் நடைமுறைகள் மாற்றம் சார்ந்த கூட்டம் - SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள்..

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459