மருத்துவச் சான்றின் பேரில் ஈட்டா விடுப்பு துய்க்கும் போது முன்னிணைப்பு மற்றும் பின்னிணைப்பு இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்! - ஆசிரியர் மலர்

Latest

17/07/2022

மருத்துவச் சான்றின் பேரில் ஈட்டா விடுப்பு துய்க்கும் போது முன்னிணைப்பு மற்றும் பின்னிணைப்பு இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்!

மருத்துவச் சான்றின் பேரில் ஈட்டா விடுப்பு ( மருத்துவ விடுப்பு) துய்க்கும் போது முன்னிணைப்பு (Prefix) மற்றும் பின்னிணைப்பு (Suffix) இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனும் அரசுக் கடிதம் - வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 1995!
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459