எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி கட்டகம் கலந்து கொள்ளும் வழிமுறை - ஆசிரியர் மலர்

Latest

05/04/2022

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி கட்டகம் கலந்து கொள்ளும் வழிமுறை

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி கட்டகம் கலந்து கொள்ளும் வழிமுறை Video 👇🏻👇🏻👇🏻

COURSE NOT OPENED SOLUTION VIDEO 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி கட்டகம் -3 , உத்தேச விடைகள் 👇🏻👇🏻👇🏻
Click here to download

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - Module -3-Link Now opened Direct link 👇🏻👇🏻👇🏻
Click here to download

No comments:

Post a Comment

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459