10ஆம் வகுப்பு - முதல் மற்றும் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வுகள் பாடத்திட்டம் (தமிழ் & ஆங்கில வழி) - 10th Standard - First and Second Revision Exams Syllabus (Tamil & English Medium) - ஆசிரியர் மலர்

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு asiriyarmalar.com@gmail.com WhatsApp 8124252459

 

29/12/2021

10ஆம் வகுப்பு - முதல் மற்றும் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வுகள் பாடத்திட்டம் (தமிழ் & ஆங்கில வழி) - 10th Standard - First and Second Revision Exams Syllabus (Tamil & English Medium)


.com/img/a/

10ஆம் வகுப்பு - ஜனவரியில் நடைபெறவுள்ள முதல்  திருப்புதல் தேர்வு பாடத்திட்டம்...

தமிழ் வழி...

10th Std First Revision Syllabus - Tamil Medium - Download here...

ஆங்கில வழி....

10th Std First Revision Syllabus - English Medium - Download here...

>>> சிறுபான்மை & பிற மொழிப் பாடங்கள்...


10ஆம் வகுப்பு - மார்ச் மாதம் நடைபெறவுள்ளா இரண்டாம்  திருப்புதல் தேர்வு பாடத்திட்டம்...

தமிழ் வழி...

10th Std Second Revision Syllabus - Tamil Medium - Download here...

ஆங்கில வழி....

>>> சிறுபான்மை & பிற மொழிப் பாடங்கள்...

10th Std Second Revision Syllabus - English Medium - Download here...


No comments:

Post a Comment