இன்றைய கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் ( 22.09.2021 ) 1-8 ஆம் வகுப்பு - ஆசிரியர் மலர்

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

22/09/2021

இன்றைய கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் ( 22.09.2021 ) 1-8 ஆம் வகுப்பு

 வகுப்பு 1 | கணிதம் | எண்கள்-CLICK HERE


 வகுப்பு 2 | கணக்கு | தகவல் செயலாக்கம்- CLICK HERE

வகுப்பு 3 | கணக்கு | தகவல் செயலாக்கம்- CLICK HERE

வகுப்பு 4 | கணிதம் | வடிவியல்- CLICK HERE

வகுப்பு 5 | கணக்கு | நேரம்- CLICK HERE \

வகுப்பு 6 | கணக்கு | புள்ளியியல்- CLICK HERE
 வகுப்பு 7 | கணிதம் | அளவைகள்- CLICK HERE

வகுப்பு 8 | தமிழ் | கவிதைப்பேழை | திருக்குறள்- CLICK HERE

Class 8 | English | The Woman on Platform -8 | Supplementary story- CLICK HERE

வகுப்பு 8 | கணக்கு | எண்கள் | முழுக்கள்- CLICK HERE

வகுப்பு 8 | அறிவியல் | நுண்ணுயிரிகள் | நுண்ணுயிரிகளின் பயன்பாடுகள்- CLICK HERE

வகுப்பு 8| சமூக அறிவியல் | புவியியல் | இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல்- CLICK HERE

No comments:

Post a Comment