01.03.1993 க்கு முன்னர் பகுதி நேரப் பணியாளர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்ட அடிப்படைப் பணியாளர்களை பணிவரன்முறை செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - ஆசிரியர் மலர்

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

01.03.1993 க்கு முன்னர் பகுதி நேரப் பணியாளர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்ட அடிப்படைப் பணியாளர்களை பணிவரன்முறை செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment